המחאה

המחאה
check (Am.) , cheque (Bri.) , draft, order (post) , assignment

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Поможем со сдачей теста

Look at other dictionaries:

 • המחאה — צ ק, שיק, חשבון, שטר תשלום בדואר, הוראה בכתב לבנק לשל …   אוצר עברית

 • המחאה בלתי חוזרת — המחאה שלא ניתן לשנותה או לבטלה {{}} …   אוצר עברית

 • המחאה בנקאית — המחאה המונפקת ע י בנק {{}} …   אוצר עברית

 • המחאה מאוחרת — צ ק דחוי, המחאה שמועד פירעונה מאוחר יותר מיום נתינתה {{}} …   אוצר עברית

 • המחאה בלי כיסוי — שיק שלא ניתן לפדותו בשל העדר כסף בחשבון הבנק {{}} …   אוצר עברית

 • המחאה דחויה — צ ק דחוי, צ ק שניתן לפדותו רק בתאריך מאוחר יותר {{}} …   אוצר עברית

 • המחאה ללא כיסוי — שיק שלא ניתן לפדותו בשל העדר כסף בחשבון הבנק {{}} …   אוצר עברית

 • להחזיר המחאה — לא לכבד את הצ ק …   אוצר עברית

 • פדה המחאה — קיבל כסף מזומן בעבור ההמחאה {{}} …   אוצר עברית

 • צ'ק דחוי — המחאה לתאריך מאוחר, המחאה שמועד פירעונה נדחה {{}} …   אוצר עברית

 • שיק דחוי — המחאה לתאריך מאוחר, המחאה שמועד פירעונה נדחה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”